About

avatar

Nguyễn Văn Quang

Software Enginerring
Lysa-company

Nguyễn Văn Quang là một kỹ sư IT. Hiện anh đang làm việc tại Lysa-company trong vai trò quản lý và lập trình web full stack.